Eén op de vijf volwassenen en 2,25 miljoen mensen in Nederland kampen met chronische pijn. Bij chronische pijn speelt het proces van centrale sensitisatie een belangrijke rol. Pijn is een alarmsignaal dat vanuit het lichaam, via de zenuwen naar de hersenen wordt verstuurd. Bij centrale sensitisatie is het proces van het vervoeren en verwerken van deze informatie verstoord. Door deze verstoring raakt het zenuwstelsel overgevoelig en slaan de hersenen alarm, terwijl hier dus niet altijd aanleiding toe is. Je zou dus kunnen zeggen dat het zenuwstelsel bij chronische pijn ‘te gevoelig’ is afgesteld.

Het gevolg van centrale sensitisatie kan zijn:

  • U blijft pijnklachten houden ondanks dat het lichaam eigenlijk al hersteld had moeten zijn
  • Lichte aanraking en/of beweging kan al vertalen in pijn
  • De pijnbeleving kan wisselend zijn in zowel intensiteit, locatie en frequentie
  • Een niet adequate behandeling geeft weinig, of soms zelfs helemaal geen effect.

Van de patiënten met chronische pijn wordt 34% door de fysiotherapeut en (orthopedisch) manueel therapeut behandeld, 73% slikt pijnmedicijnen, bij 25% leidt pijn tot problemen op het werk en bij 21% tot depressie. De zorg voor mensen met chronische pijn schiet al veel te lang tekort, ze moeten lang wachten op een goede diagnose en behandeling en dan nog is het resultaat vaak beperkt. De omvang van het probleem is enorm en de kosten zijn gigantisch. Met name bij Orthomedix is er aandacht voor betere diagnostiek, behandeling en (indien nodig) doorverwijzing naar de juiste specialist.

(bron: “Pain Proposal 2011”)