Bhujangasana - The Cobra

McKenzie therapie is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode, in Nieuw Zeeland ontwikkeld door Robin McKenzie. Het McKenzie concept is meer geïnteresseerd in het klachtenbeeld van de patiënt, zijn houding en gedrag. Er wordt daarom gekeken hoe houding en bewegen de klachten beïnvloeden en aan de hand daarvan wordt een behandelplan opgesteld.