Applaus voor alle fysiotherapeuten

Applaus, vragen, digitale zorg en meer

Beste fysiotherapeut,

Natuurlijk heb ik gisteren geapplaudisseerd, samen met vele Nederlanders. Om zorgaanbieders, hulpverleners en ondersteuners een hart onder de riem te steken voor hun inzet. Ook fysiotherapeuten zijn zorgverlener. En ik hoop dat we snel van VWS bevestigd krijgen dat fysiotherapeuten tot de cruciale beroepsgroepen behoren en daarmee een beroep kunnen doen op de noodmaatregelen die voor het onderwijs en de kinderopvang gelden.

Veel van jullie gevraagd
Ik besef dat er veel gevraagd wordt van fysiotherapeuten die in instellingen werken. Ik heb respect voor jullie en de wijze waarop jij met risico voor je eigen gezondheid blijft doorwerken. Dat respect geldt natuurlijk ook zonder meer voor alle fysiotherapeuten die in de 1e lijn in gezondheidscentra, sportmedische instituten of als praktijkhouder, zzp’er of werknemer werken. Ons advies blijft: houd je aan alle aanwijzingen van het RIVM, de GGD, je werkgever, lokale overheden of ander bevoegd gezag binnen zorg en welzijn, het onderwijs en kinderopvang.

Belangrijkste vraag
Ik begrijp dat de belangrijkste vraag is: welke zorg kan ik op welke manier blijven verlenen als ik tegelijkertijd rekening wil houden met alle hygiëne- en veiligheidsmaatregelen? We zetten alles op alles om jullie hierop een duidelijk antwoord te geven. We benadrukken bij de ministeries van VWS (RIVM en GGD’s), Economische Zaken en Sociale Zaken & Werkgelegenheid én Zorgverzekeraars steeds hoe noodzakelijk de continuïteit van fysiotherapeutische zorg is. Daarover stuurde ik gisteren een spoedmail naar VWS met onze visie op deze noodzaak. De kern van deze visie is dat het in belang van patiënten, maar zeker ook van huisartsen en ziekenhuizen, is om fysiotherapie te blijven aanbieden. Ik hoop snel steun te krijgen voor ons standpunt.

Steunmaatregelen Kabinet
Gisteren maakte het Kabinet verregaande maatregelen bekend waar ondernemers, zzp’ers en werknemers gebruik van kunnen maken als de bedrijfsvoering onder druk komt te staan. Daarnaast wordt de regeling Werktijdverkorting (wtv) stopgezet. In de plaats van die wet komt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) die beter aansluit bij de situatie van nu. Het Kabinet geeft aan een aantal dagen nodig te hebben om het aanvraagproces in te regelen.

Steunmaatregelen Zorgverzekeraars
Ik weet dat er op dit moment minder patiënten behandeld worden. Dat heeft grote gevolgen voor jouw praktijk en bedrijfsvoering en dat hebben we ook duidelijk verteld aan de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat praktijken met liquiditeitsproblemen zich kunnen melden bij hun preferente zorgverzekeraar. Zij willen niet dat praktijken failliet gaan. Mijn oproep is: wacht tot vrijdag. Dan komen de zorgverzekeraars met een voorstel hoe zij kleine ondernemers in de zorg gaan ondersteunen.

Digitale zorg
Op onze website werken we alle mogelijke vormen van digitale zorg steeds bij. Het antwoord op onze dringende vraag aan de zorgverzekeraars of zij hun voorwaarden met betrekking tot digitale zorgverlening willen aanpassen, volgt vrijdag.

Guido van Woerkom

NVOF: geen intra-oraal onderzoek
Orofaciale fysiotherapie heeft een bijzondere positie binnen de fysiotherapie vanwege het intra-orale onderzoek en behandeling. Daarom kijken wij ook nadrukkelijk naar het advies van het KNGF en van de aanverwante beroepsgroepen, zoals die van de mondhygiënisten en de tandartsen.